Telefoon:06-30 34 14 10
Reiki en wetenschap

Bij zoiets wonderlijks als reiki kun je jezelf natuurlijk nuchter afvragen hoe het kan dat dit werkt en of het überhaupt werkt. Gelukkig wordt naar steeds meer ‘alternatieve’ geneeswijzen onderzoek gedaan. Zo ook naar reiki. De belangrijkste conclusies beschrijf ik hier. En reiki werkt, dat blijkt wel!

Een reiki-behandeling verloopt anders dan een behandeling door een huisarts of specialist, die een ziekte vaak gericht met medicatie of een operatie bestrijdt. Een reiki-behandeling geeft aandacht aan het lichaam als geheel om de eventuele disbalans en blokkades weg te nemen die een natuurlijk herstel in de weg staan. Want heel vaak (niet altijd!) kan ons lichaam vanzelf herstellen, mits we ons lichaam en onze geest in optimale conditie brengen om dat te doen.

Resultaten van reiki
Uit de onderzoeken die inmiddels naar reiki zijn gedaan blijkt een aantal zaken heel duidelijk. Reiki bevordert de genezing. Hoe het precies werkt is niet helder, maar dát het werkt wel! Ook is aangetoond dat reiki niet schadelijk is. Er zijn geen bijwerkingen gevonden en het verbetert het welzijn van patiënten.

Patiënten hebben baat bij reiki, al is het maar voor het ontspannende, rustgevende en balancerende effect. Reiki kan ook voor en na een operatie of medische behandeling toegepast worden om het herstel te versnellen zonder nadelige bijwerkingen. Reiki wordt zodoende vooral ingezet als een laagdrempelige behandeling met weinig risico ter aanvulling op een reguliere behandeling. Dit gebeurt al veel in ziekenhuizen in de VS. Reiki kan dus een positief effect hebben bij herstel en ingezet worden als aanvulling op een medische behandeling, maar niet als vervanging ervan! Ga bij aanhoudende of ernstige klachten altijd naar je huisarts.

Hoe het werkt is nog steeds niet duidelijk, maar dát reiki werkt wel!

Onderzoeksresultaten: minder pijn, angst en vermoeidheid
In 2010 werd het Touchstone Process opgezet. Dit onderzoek bevestigde het positieve effect van reiki op depressie, angsten, postoperatieve pijn en pijn bij chronische ziekten.

Jain & Mills (2010) lieten tevens zien dat reiki acute pijn en vermoeidheid kan verminderen bij kanker en tijdelijk positief werkt bij dementie. Het effect wat reiki bood, was sterker dan het effect in de controle- of placebogroep. Bij herstel na chemotherapie namen vermoeidheid en cortisolniveaus significant af.

Studies op het effect bij burn-out laten een positief effect zien. Onderzoek bij Yale University vermeldde dat Reiki kort na een hartaanval een vergelijkbaar effect gaf als bètablokkers. Bij een pilotstudy op het herstel van kankerpatiënten werd tevens een vermindering van pijn, angst en vermoeidheid geregistreerd na reiki-afstandsbehandelingen. In een andere pilotstudy liet de Reiki-groep na een knieoperatie een significante vermindering zien van pijn, bloeddruk, ademfrequentie en angst.

Geen placebo
Op het eerste gezicht lijkt reiki met name de effecten van stress te verlagen en daarmee een gezonde bijdrage te leveren aan lichaam en geest. In onderzoeken met nagespeelde placebo-behandelingen was het verschil tussen de placebo-behandeling en een echte reikibehandeling statistisch significant. Reiki is dus geen placebo!

Onderzoek op labaratoriumratten en bacteriën laat ook effect zien. Bij ratten verlaagde de bloeddruk en was er minder microvasculaire schade, wat niet plaatsvond in de controlegroep of nagebootste reikigroep. De onderzochte bacterieculturen herstelden sneller van een hitte-shock. Hieruit is op te maken dat de werking van reiki geen placebo effect is - gebaseerd op het psychologische effect van aandacht en aanraking - maar een werkingsmechanisme heeft waarvoor nog geen wetenschappelijke verklaring bestaat.

Reiki geeft innerlijke rust en kalmte, helderheid, ontspanning en helpt bij pijn, angst en vermoeidheid

Fysiologische bewijzen: minder stresshormoon, lagere bloeddruk en meer ontspanning
In de zoektocht naar een verklaring naar de werking van reiki zijn ook effecten op het menselijk lichaam gemeten. Tijdens de reiki-behandeling werd een stijging van Immunoglobuline A (IgA) in het speeksel en daling van cortisolwaarden, systolische bloeddruk en angst gevonden. Gedurende de behandeling was er een verhoogde huidtemperatuur en verlaagde de elektromyogram (EMG).

Er is daarnaast toenemend bewijs dat het mechanisme van reiki het parasympathische zenuwstelsel activeert. Dit zenuwstelsel brengt het lichaam in een toestand van rust en herstel. Het typische gapen of verhoogde darmactiviteit tijdens de reiki-behandeling komen doordat het lichaam dan omschakelt van het orthosympatische zenuwstelsel (voor arbeid of stress) naar het parasympathische zenuwstelsel (voor rust en herstel).

Persoonlijke ervaringen: innerlijke rust, kalmte en helderheid
Tot slot worden ervaringen bijgehouden om inzicht in reiki te krijgen. Ontvangers van reiki beschreven het ervaren van een staat van bewustzijn tussen waken en dromen, een verhoogde staat van bewustzijn en een gevoel van innerlijke rust en kalmte. Deze staat wordt ook bereikt in vele helende rituelen en meditatie- of mindfulnessoefeningen en wordt gezien als de optimale staat voor genezing. Mogelijk zijn de positieve effecten van meditatie en mindfulness ook op reiki van toepassing.

Innerlijke ontwikkeling Reiki-beoefenaar meest belangrijk
De doorslaggevende factor voor het succes van een reiki-behandeling is niet de behaalde reiki-graad van de reiki-beoefenaar, maar van de innerlijke ontwikkeling die een behandelaar doormaakt door zichzelf regelmatig te behandelen met reiki. Onderzoek laat ook zien dat het effect van meerdere behandelingen waarschijnlijk cumulatief werkt.

Meer weten of zelf reiki ervaren?
Wil je zelf eens een reiki-behandeling ervaren of leren hoe je Reiki op jezelf kunt toepassen? Neem vrijblijvend contact met me op of neem eens een kijkje op mijn reiki-pagina.

Wil je de onderzoeken raadplegen op basis waarvan dit blog is geschreven, neem dan contact op.