NeverMindzz

Mindfulness & coaching bij hoogsensitiviteit, stress en burn-out

Sabiene Seip | Assen

Mindfulness voor kinderen en jongeren

Mindfulness en lijden

Het leven bestaat uit fijne en vervelende dingen. We willen die fijne ervaringen graag opzoeken en vasthouden en de vervelende ervaringen graag vermijden of uit de weg ruimen. Hoe groter het verschil tussen de gewenste en de daadwerkelijke situatie, hoe meer stress we ervaren. Vaak proberen we dingen te veranderen die (op dit moment) niet te veranderen zijn. Dat kost ons veel tijd en energie. Het haalt ons weg uit het hier-en-nu, omdat we met onze aandacht zijn bij dat wat we graag anders zouden willen. De manier waarop we met moeilijke dingen omgaan heeft een grote invloed op ons leven. Stress wordt niet uitsluitend veroorzaakt door de gebeurtenissen en omstandigheden. Het is ook iets dat we onszelf aandoen. Soms kan stress ons leven gaan beheersen, zoals bij hevige angst, somberheid of boosheid. Het is daarom belangrijk stil te staan bij onze patronen van omgaan met stress.

Als we door een pijl (fysiek of emotioneel) geraakt worden, ervaren we pijn. Dat is normaal en logisch. Het is echter onze reactie op die pijn, die als het ware een tweede pijl veroorzaakt. Eerst is er de stressvolle situatie (eerste pijl) en vervolgens is er onze stressvolle reactie daarop (tweede pijl).

De eerste pijl, daar doe je niks aan, dat is het leven. Dat loopt niet altijd zoals we willen; iedereen krijgt te maken met ups en downs. Niets aan te doen. Maar aan de tweede pijl kunnen we wel iets doen. Dat is namelijk je eigen reactie op de stressvolle situatie: je gedachten, emoties en (automatische) reacties.

De tweede pijl voelt soms nog stressvoller en pijnlijker aan dan de eerste pijl. De tweede pijl bestaat uit aversie tegen de eerste pijl: woede, angst, verdriet, ongemak, pijn. Het is de tweede pijl die meestal het lijden veroorzaakt en het is ook die pijl waarmee we binnen de mindfulness werken. We leren onze stress-signalen herkennen en worden ons bewust hoe we met stress en pijn omgaan.